“Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting"
- Oscar Wilde